Liên hệ

FPT Telecom Cần Thơ:
Địa chỉ: 118 Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiểu, Thành phố Cần Thơ
Hotline: 0848.079.679

Viettel Telecom Cần Thơ:
Địa chỉ: 210 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiểu, Thành phố Cần Thơ
Hotline: 0967.156.156

VNPT Cần thơ:
Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Hotline: 0967.156.156